Dižozolu dabas taka

Aparaksts par dižozolu dabas taku

Vēsturiski līdz 1982. gadam teritorija ap ozoliem bija skaista palieņu pļava.Tur vasarās ganījās govis.

No 1990.gada meža un pļavu teritorija vairs netika apsaimniekota un aprūpēta. Tā aizauga ar krūmājiem.

2014. gadā mūsu ģimenei radās ideja par Dižozolu attīrīšanu no krūmājiem. Garkalnes pašvaldība šo ideju atbalstīja. Sākām talkot pavasaros, attīrot mežu no kritalām un krūmiem. Talkās piedalījās daudz cilvēku, pamatā draugi un draugu draugi. Talkās pagājuši jau vairāki gadi un joprojām talkojam! Ikgadējās talkās apkopjam teritoriju un stādām kokus. Aicinām arī atbraukušos cilvēkus un mūsu viesus iestādīt savu koku.

Pēdējo gadu laikā ar Garkalnes pašvaldības finansiālu atbalstu ir iekārtota Dižozolu dabas taka. Ir tapis Informācijas stends, kokos iekārtotas desmit bišu dores sešu metru augstumā, tur dzīvo savvaļas bites. Ir uzcelta nojume, "zalktis" bērnu aktivitātēm, kāpnes, 2 tiltiņi, informatīvi izglītojošie stendi, soliņi un galds.

Pie Dižozoliem rīkojam Saulgriežu pasākumus, lasām pļavu zāļu tējas, makšķerējam, meditējam.

Dabas taka ir publiski pieejama, domāta cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, sunīti, kaķīti un visiem, kam interesē atpūta dabā.

Izstaigājot dabas taku, sakārtosiet domas un gūsiet enerģētisku lādiņu.

Savu auto drīkst novietot pie norādes ''Dižozolu dabas taka" vai šosejas maliņā.